MUZYKA FILMOWA,  Spotkania

„Kiedy muzyka spotka się z obrazem” – autorski cykl w CSW w Toruniu

img_7352Od września w Kinie Centrum, będącym częścią Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, będę prowadziła cykliczne spotkania poświęcone związkom muzyki z kinem. Pełna nazwa projektu brzmi: „Kiedy muzyka spotka się z obrazem… – czyli o twórczych skutkach niezwykłego romansu muzyki z kinem”. A oto jego opis:

Związek muzyki z filmem trwa niemal od początków istnienia dziesiątej muzy. Niekiedy relacja ta jest bardzo żywa, innym razem beznamiętna. Często jednak przynosi widzom niezapomniane przeżycia, a w historii kina zapisuje się jako doskonałe połączenie obrazu i dźwięku. W obliczu rosnącego zainteresowania współczesnych widzów muzyką filmową, warto zwrócić uwagę na różnorodność aspektów, w jakich o tym gatunku można dzisiaj mówić.

Projekt „Kiedy muzyka spotka się z obrazem…” obejmuje cykl prelekcji, seansów i dyskusji na temat relacji między tymi dwiema dziedzinami. Na podstawie konkretnych scen bądź ścieżek dźwiękowych omówione zostaną wybrane zjawiska współczesnej muzyki filmowej i ich rola w budowaniu i recepcji dzieła filmowego. Ważnym zagadnieniem będzie również osoba kompozytora jako twórcy stojącego na granicy dwóch wielkich sztuk.

Każde ze spotkań składać się będzie z następujących elementów:
1. Prelekcja (10-15 minut) na temat szczególnej roli muzyki w prezentowanym dziele filmowym.
2. Pokaz filmu.
3. Dyskusja (20-30 minut) oparta na analizie wybranych scen, mająca na celu określenie charakteru i roli muzycznej ilustracji oraz ocenę dobranych przez kompozytora środków muzycznych.

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy filmoznawczej uczestników z zakresu muzyki filmowej i jej relacji z obrazem; zwrócenie uwagi na rolę, jaką ten gatunek pełni w dziele filmowym na płaszczyźnie tworzenia i odbioru; uwrażliwienie odbiorców na znaczenie muzyki filmowej we współczesnej kulturze.

Zapraszam Was serdecznie na spotkania!

_____________________________________

Instagram: @klubfilmowy
Twitter: @klubfilmowy
Pinterest: Klub Filmowy Obraz i Dźwięk
_____________________________________

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *