FESTIWALE,  MUZYKA FILMOWA,  Piosenka i Ballada Filmowa

Regulamin Przeglądu Konkursowego Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu (4-6 sierpnia 2016)

FESTIWAL PIOSENKI I BALLADY FILMOWEJ 2016

W dniach 4-6 sierpnia 2016 w moim pięknym Toruniu odbywać się będzie po raz siódmy Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej. To wydarzenie darzę szczególną sympatią – nie tylko dlatego, że ma miejsce w moim rodzinnym mieście, ale również dlatego, że promuje piosenkę filmową – gatunek, który wart jest przypomnienia i na którego odrodzenie we współczesnej kinematografii wciąż czekam…

Najważniejszym elementem festiwalu jest Przegląd Konkursowy, podczas którego wybierane są najlepsze wykonania utworów pojawiających się w filmach polskich i zagranicznych. Poziom konkursu jest bardzo wysoki ze względu na fakt, iż biorą w nim udział profesjonaliści lub studenci szkół artystycznych. Nie ma więc mowy o nieudanych występach. Wybór jury zawsze jest trudny, a laureaci prezentują najwyższy poziom umiejętności wokalnych i instrumentalnych.

Poniżej przedstawiam Regulamin Przeglądu Konkursowego, obowiązujący podczas 7. edycji Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu.

„Celem Festiwalu jest zwrócenie uwagi na piosenkę i balladę filmową w ich różnych formach stylistycznych i gatunkach jako ten obszar twórczości, który wart jest wyodrębnienia i refleksji.

 1. Pomysł Festiwalu nawiązuje do niezapomnianej ballady filmowej autorstwa Krzysztofa Komedy i Agnieszki Osieckiej Nim wstanie dzień z polskiego westernu Hoffmana i Skórzewskiego Prawo i pięść zrealizowanego w Toruniu w 1964 roku. Zarówno sama ballada ze względu na jej wyjątkowe i ponadczasowe walory artystyczne, jak i w ogóle fenomen piosenki filmowej, w pełni zasługują na miejsce, które pozwoli w ciekawy sposób i na nowo zaprezentować najlepsze i najciekawsze piosenki i ballady filmowe kinematografii polskiej, europejskiej oraz światowej. Do miejsca takiego aspiruje Toruń, gotyckie miasto nad Wisłą o niepowtarzalnym klimacie, miasto, które ma swoje znaczące miejsce w historii polskiej sztuki filmowej (w plenerach Torunia realizowano min. takie filmy jak: Zamach Passendorfera, Rejs Piwowskiego, Rok spokojnego słońca Zanussiego, Jeszcze nie wieczór Bławuta, Wrony Kędzierzawskiej, Kolorowe pończochy Nasfetera). Tu także narodził się w roku 1993 światowy Festiwal Sztuki Operatorskiej Camerimage, a od roku 2002 organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST.
 2. Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu ma formułę otwartego konkursu skierowanego do wokalistów, aktorów, studentów szkół artystycznych, a zwłaszcza laureatów ogólnopolskich przeglądów piosenki i uczestników konkursów telewizyjnych poświęconych piosence. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. W przeglądzie konkursowym nie mogą brać udziału nagrodzeni uczestnicy poprzednich edycji.
 3. Przegląd Konkursowy składa się z trzech etapów:

Etap I – eliminacje uczestników na podstawie zgłoszeń w formie DVD i kwalifikacja do Przeglądu Konkursowego

Etap II – Przegląd Konkursowy (scena Teatru Baj Pomorski w Toruniu)

Etap III – Gala Festiwalowa – z udziałem laureatów Przeglądu Konkursowego oraz zaproszonych wykonawców i gości specjalnych Festiwalu

 1. Zgłoszenie udziału w Festiwalu polega na przesłaniu na adres Biura Organizacyjnego Przeglądu Konkursowego w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2016 r. formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej i papierowej oraz nagrania audio-video w formacie DVD z zapisem wykonania dwóch dowolnie wybranych piosenek filmowych – jednej z  repertuaru kina polskiego, drugiej z repertuaru kina światowego. Nagranie winno być wykonane „live”, bez montażu, z jednego ujęcia kamery i obejmować całą postać wykonawcy. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.tak.torun.pl/festiwal/, a także na stronie http://www.piosenkafilmowa.pl w zakładce Regulamin – Karta zgłoszeniowa 2016. Zgłoszenie papierowe wraz z nagraniem należy przesłać na adres: Toruńska Agenda Kulturalna; ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń.
 2. Nadesłane zgłoszenia ocenia i wyłania uczestników Przeglądu Konkursowego Kierownik Muzyczny w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu.
 3. Dyrektor Festiwalu i Kierownik Muzyczny Festiwalu mogą rekomendować wybranych wykonawców  bezpośrednio do II Etapu – Przeglądu Konkursowego.
 4. Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona przez Organizatora Festiwalu na stronie internetowej Festiwalu (www.piosenkafilmowa.pl) najpóźniej do dnia 25 czerwca br.
 5. Dyrektor Festiwalu w porozumieniu z Kierownikiem Muzycznym powołuje Jury oceniające Przegląd Konkursowy (4-6 osób). Przewodniczącym Jury jest Kierownik Muzyczny Festiwalu.
 6. Nagrodzeni Uczestnicy Przeglądu Konkursowego zakwalifikowani do udziału w Gali Festiwalowej zobowiązani są do:
  a) wzięcia udziału nieodpłatnie w próbach oraz Koncercie Galowym wraz z pozostałymi członkami zespołu i wykonania jednej z prezentowanych w konkursie piosenek w uzgodnieniu z Kierownikiem Muzycznym Festiwalu;
  b) nieodpłatnego udziału w jednym z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez miasto Toruń w terminie uzgodnionym z Organizatorem Festiwalu (laureatowi przysługuje zwrot kosztów podróży oraz noclegu).
 7. Nagrody:
  a) Nagrody Regulaminowe:

I Nagroda Główna Prezydenta Miasta Torunia im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w wysokości 15 000 zł

II Nagroda w wysokości 6 000 zł

III Nagroda w wysokości  5 000 zł

 1. b) Nagrody Specjalne:

za najlepsze wykonanie piosenki z filmu polskiego w wysokości 4 000 zł,
za najlepsze wykonanie piosenki z filmu zagranicznego w wysokości 3 000 zł,

oraz inne nagrody i wyróżnienia zgłoszone Organizatorowi Festiwalu.
Laureat może być wyróżniony tylko jedną nagrodą: regulaminową lub specjalną. Inne nagrody i wyróżnienia zgłoszone Organizatorowi Festiwalu mogą być przyznane laureatowi nagrody regulaminowej i specjalnej.

 1. Wyniki Przeglądu Konkursowego Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej zostaną ogłoszone bezpośrednio po posiedzeniu Jury, w późnych godzinach wieczornych w dniu 5 sierpnia 2016 r., w miejscu Przeglądu Konkursowego.
 2. Formularze zgłoszeniowe wraz z nagraniem należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego Przeglądu Konkursowego z dopiskiem: „Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej”. Zgłoszenia złożone w innej formie niż określono w niniejszym punkcie nie zostaną uwzględnione.
 3. Każdy Uczestnik Festiwalu ma prawo do wystąpienia z własnym akompaniatorem lub zespołem muzycznym  – skład nie może przekraczać 3 osób. Do prezentacji konkursowej może zostać wykorzystane nagranie ścieżki dźwiękowej utworu (zapisane w formacie CD lub na mini dysku).
 4. Koszty praw autorskich z tytułu publicznego wykonania utworów podczas Festiwalu ponosi Organizator Festiwalu.
 5. Uczestnicy Konkursu, z chwilą przystąpienia do I etapu Festiwalu, przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora Festiwalu prawa do artystycznych wykonań, które będą miały miejsce w czasie trwania Festiwalu.
 6. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 18 obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) utrwalenie za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej, w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie kompaktowej i DVD,

b) utrwalenie za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej,

c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu, w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie kompaktowej i DVD,

d) umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej,

e) niekomercyjne publiczne odtworzenie w celach promocyjnych,

f) nadawanie za pomocą satelity.

17. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora Festiwalu sposób.

18. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Festiwalu na zasadzie wyłączności swojego wizerunku, utrwalonego podczas prób i koncertu na fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy Konkursu przekażą Organizatorowi Festiwalu nieograniczone, pod względem czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora Festiwalu autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek, z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

19. Organizator Festiwalu pokrywa koszty zakwaterowania Uczestników Przeglądu Konkursowego i Gali Festiwalowej.

20. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Dyrektor Festiwalu: Andrzej Szmak, tel.: 734 179 847; e-mail: aszmak@poczta.onet.pl

Kierownik Muzyczny Festiwalu, Przewodniczący Jury Przeglądu Konkursowego: Krzesimir Dębski

Biuro Organizacyjne Przeglądu Konkursowego:

Marcelina Mielcarek, tel.: 56 621 03 33; e-mail: m.mielcarek@tak.torun.pl

Adres do korespondencji:
Toruńska Agenda Kulturalna; Pod Krzywą Wieżą 1; 87-100 Toruń”

____________________________________

Facebook: Klub Filmowy Obraz i Dźwięk
Twitter: @klubfilmowy
Pinterest: Klub Filmowy Obraz i Dźwięk
____________________________________

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *