PORTAL PRESTO

ROZMAWIAMY O FILMIE – ROZMAWIAMY O SOBIE

Edukacja filmowa, coraz bardziej popularna w polskich szkołach, często jest mylnie kojarzona jedynie z prezentacją filmu i ewentualnym komentarzem nauczyciela lub krótką rozmową z uczniami po seansie.

W rzeczywistości daje ona ogromne możliwości realizowania treści z wielu „szkolnych” dziedzin – od lekcji języka polskiego i historii po zagadnienia wychowawcze i społeczne. Dobrym miejscem, z którego warto korzystać nie tylko w ramach zdalnego nauczania, jest strona projektu edukacji filmowej dla szkół pod nazwą Filmoteka Szkolna.

Filmoteka Szkolna

Zasoby strony www.filmotekaszkolna.pl są przeznaczone dla nauczycieli i dla uczniów ze wszystkich poziomów nauczania. Podstawowym elementem zawartym w serwisie jest zbiór 61 lekcji, opracowanych na podstawie fragmentów filmów, dostępnych online lub na płytach należących do pakietu przekazanego szkołom uczestniczącym w programie. Bogata oprawa metodyczna zawiera m.in. krótkie filmy dokumentalne, fachowe komentarze wideo, scenariusze, broszury oraz inne materiały dydaktyczne, które pomagają nauczycielom w zrealizowaniu danego tematu i poszerzają wiedzę uczniów, którzy samodzielnie pracują nad danym zagadnieniem.

Film pretekstem do rozmowy

Z doświadczenia w pracy z młodzieżą wiem, że bardzo często rozmowy o problemach (np. na lekcjach wychowawczych) dotyczących ludzi młodych – ich codzienności, zmartwień, niepokojów czy relacji – są trudne do realizacji choćby ze względu na zrozumiałą skądinąd niechęć uczniów do mówienia o sobie i swoich lękach. Zauważyłam jednak, że kiedy ten sam problem poruszam w odniesieniu do bohatera jakiegoś filmu, w klasie nagle rozwija się dyskusja – najpierw młodzież analizuje sytuację fikcyjnej postaci, bezbłędnie diagnozując przyczyny, sam problem i wskazując rozwiązania – a później, zupełnie niespodziewanie zaczynają pojawiać się głosy w pierwszej osobie, mówiące o konkretnych sytuacjach, w jakich znajdują się moi uczniowie. Zdarzyło mi się tak już kilkakrotnie na lekcjach, że mur, jaki stanowiło jakieś zagadnienie społeczne, etyczne czy wychowawcze, runął w tym samym momencie, w którym za centrum zainteresowania przyjęłam bohatera filmu.

Ciąg dalszy artykułu znajdziecie w serwisie www.portalpresto.pl.

[Fot. – materiały promocyjne FINA]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *